ES projektas „Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“

2017-12-28 d.startavo Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-03-0002

„Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“.

Projektu siekiama padidinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir VšĮ „Vaikų poilsis“ mokinių poilsio stovyklos „Pasaka“ teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų efektyvumą,