NAUJA SUTARTIS SU TĖVELIAIS (KITAIS TEISĖTAIS GLOBĖJAIS)

Siekdami saugoti asmens duomenis ir aiškiai suprasti, kam reikalingi ir naudojami duomenys, paruošėme naują sutartį su vaikų tėvais (kitais teisėtais globėjais). Prie sutarties paruošėme priedą – sutikimą / nesutikimą. Juos atspausdinti reikia kartu, pasirašyti ir įduoti vaikui į stovyklą.

Sutartį rasite čia:

Aktuali informacija

arba:

vaikupoilsis.com/wp-content/uploads/2018/05/Sutartis-su-t%C4%97vais-2018-05-14-P.pdf

Visiem gražios vasaros. Iki susitikimų stovyklose.

ES projektas „Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“

2017-12-28 d.startavo Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-03-0002

„Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“.

Projektu siekiama padidinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir VšĮ „Vaikų poilsis“ mokinių poilsio stovyklos „Pasaka“ teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų efektyvumą,